Ormanlar

Ormanlar ve Ağaçlar Hakkında Kısa Gerçek Bilgiler

Ülkemizde 5.886.195 hektar alanda 18 tür meşe ağacı olduğunu Biliyor Muydunuz?

Biyolojik mücadele kapsamında 52 adet laboratuvarda her yıl ortalama 500-600 bin adet yırtıcı böcek üretilerek ormanlarımıza salındığını Biliyor Muydunuz?

Ormanlarımızda; Usulsüz faydalanma suçlarının takibi için hem karadan hemde havadan kameralar ile izlendiğini Biliyor Muydunuz?

Ormanlarımızın, hava kirliliği ve iklim değişikliğinden ne derece etkilendiğini belirlemek amacıyla 850 adet seviye 1 ve 52 adet seviye 2 sabit gözlem alanlarından izlendiğini Biliyor Muydunuz?

Amenajman planlamasında arazi çalışmaları sırasında (4 aylık sürede), orman şartlarında ortalama olarak 250 km’lik mesafe başmühendis, mühendisler ve işçiler tarafından yürünerek kat edilir. Yine ortalama olarak 15.000 ağaçta çeşitli ölçümlerin yapıldığını Biliyor Muydunuz?

Ülkemizde 11 binden fazla bitki türü olduğunu Biliyor Muydunuz?

Ülkemizde bütün ormanlar, coğrafi bilgi sistemleriyle elektronik ortamda planlanmakta ve yenilenmekte olduğunu Biliyor Muydunuz?

Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla başlayan 5 Yıllık Kalkınma Planları döneminden itibaren 1963-1972 yılları arasında sektörel bazda tüm ülkeyi planlayan tek kurum Orman Genel Müdürlüğü olduğunu Biliyor Muydunuz?

Ülkemizdeki ormanların ilk amenajman planı Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1917 yılında Adapazarı Hendek ilçesinde 7147 hektarlık bir alanda yapıldığını Biliyor Muydunuz?

Ülkemiz orman alanının yanında ormanlarımızın serveti ve artımı da artmaktadır. Ormanlarımızın toplam serveti 1972 yılında 936 milyon m3 iken 2012 yılında 1,5 milyar m3 olmuştur. 2015 yılında bu rakam 1.611.774.193 m3 e çıkmıştır. Ormanlarımızın yıllık artımı ise 1972 yılında 28 milyon m3 iken 2012 yılında 42 milyon m3 en son 2015 yılında ise 45.904.083 m3 olduğunu Biliyor Muydunuz?

Ülkemizde 10.000 fazla mantar türünün olduğunu Biliyor Muydunuz?

Ülkemizde 11.466 adet doğal bitki türünün bulunduğunu Biliyor Muydunuz?

Canlı ağaç müzesinin 1949 yılında İstanbul Bahçeköy’de kurulduğunu Biliyor Muydunuz?

Ankara ve Bursa illerinde bulunan Ormancılık Müzeleri tüm yıl boyunca ücretsiz olarak hizmet verdiğini ve 2011 yılında 24.800 kişi, 2012 yılında ise 16.550 ziyaretçi müzeleri ziyaret ettiğini Biliyor Muydunuz?

Sincap Orman Çocuk Tiyatrosu vasıtasıyla her yıl ortalama 150 bin çocuğumuza orman ve doğa bilinci aşılandığını Biliyor Muydunuz?

Ülkemizde mülkiyeti devlete ait yaklaşık 21.7 milyon hektar Orman alanı içerisinde toplam 21.375 orman köyünde 7.095.650 kişi yaşadığını Biliyor Muydunuz?

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeni % 92’sinin insan kaynaklı olduğunu Biliyor Muydunuz?

Ormanlarımızda 50 civarında zararlı böcek türü etkili olduğunu Biliyor Muydunuz?

Türkiye’de 139 adet “Şehir Ormanı” nın olduğunu Biliyor Muydunuz?

Arıcılara destek olmak ve organik gıda üretimini teşvik etmek gayesiyle 407 adet Bal Ormanı Kurulduğunu Biliyor Muydunuz?

1975 yılından itibaren 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ın içinde olduğu hafta da “Orman Haftası” günü olarak kutlandığını Biliyor Muydunuz?

Ülkemizin orman alanı 1972 yılında 20,2 milyon hektar iken, 2004 yılında 21,1 milyon hektar, 2015 yılı sonu itibariyle de 22,3 milyon hektara ulaşdığını Biliyor Muydunuz?

​Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat, erozyonu da 350 kat azalttığını Biliyor Muydunuz?

Ormanlar trafik gürültüsünü 20-30 desibel azalttığını Biliyor Muydunuz?

1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen ürettiğini Biliyor Muydunuz?

100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok ettiğini Biliyor Muydunuz?

Dünya genelinde her yıl 16 milyon hektar orman alanının yandığını Biliyor Muydunuz?

Dünya genelindeki orman örtüsünün son 30 yıl içersinde 5/1’nin yok olduğunu Biliyor Muydunuz?

Yeryüzündeki kağıt tüketiminin yarısı kadarını geri kazanabilsek, her yıl 8 milyon hektar orman alanının korunabiliceğeni Biliyor Muydunuz?

Not: Okumuş olduğunuz bilgilerin bazıları https://www.ogm.gov.tr adresinden derlenerek sizlere sunulmuştur.

Yorum ekle

Yorum yazmak için burayı tıklayın